Nyheder på HRK
 

 

 

Nyheter från utbildningsredaktörerna

 

 

 

 

Advokatverksamheten Bech-Bruun
Advokat Mette Klingsten, partner i Bech-Bruun & advokat Mads Krarup,
partner i Bech-Bruun står framöver för undervisningen i
modulen Personaljuridik på HR-Konsultutbildningen. Se www.hrk.se


Lektor Anne Bang, Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS)
Anne Bang undervisar framöver både i Mini MBA'n, HR Master samt
Executive Master Programme (EMP).


Verksamhetsrådgivare Henrik Hänschell, Skills Academy
På den nya och efterfrågade utbildningen Mini-MBA kommer
verksamhetsrådgivaren Henrik Hänschell att föreläsa om företagsutveckling
och strategi. Se mer här.


HR Manager Mads Lyngby Olsen, Terma A/S
HR Manager på Terma A/S, Mads Lyngby Olsen har ett intressant inlägg
om belöningsledarskap.


HR General Manager Torben Andreasen, AP Møller-Mærsk
HR General Manager på AP Møller, Torben Andreasen står för ett
spännande inlägg om personlighetspsykologi. Se www.epu.dk


Organisationspsykolog Michael Duncan, Rigspolitiet
Organisationspyskolog på Rigspolitiet, Michael Duncan undervisar
framöver på NLU utbildningens andra modul och delar med sig av bl.a.
erfarenheter och teoretisk kunskap.


Professor Anders Drejer, Handslshögskolan, Århus Universitet
Anders Dreijer är professor i strategi och företagsutveckling på
Handelshögskolan, Århus Universitet och undervisar framöver i HR
Masters utbildningen.


HR-Chef Lene Linde, Rambøll Danmark
HR-chefen på Rambøll Danmark, Lene Linde är ny undervisare hos Probana
och är knuten till flera av våra utbildningar. Se bl.a. HRD.


Chefskonsult Britta Vissing, Adecco A/S
Chefskonsult Britta Vissing samt chefskonsult Dorthe Thorsen från
Adecco A/S undervisar framöver på HR-konsultutbildningen.


Head of HR Nordic & UK, Mikael Wulff, Sandoz A/S
Mikael Wulff är en av branschens mest framträdande medspelare inom utveckling av
HR strategier som undervisar på HR Masters utbildningens tredje
modul. Han ger deltagarna en grundlig inblick i hur det kan vara att
arbeta med Talent Management och vilka fallgropar de ska vara
uppmärksamma på.


HR Manager Claus Henriksen, Lundbeck
Claus Henriksen undervisar framöver på HR Masters utbildningens andra modul. Claus
Henriksen kommer bl.a. fokusera på optimering av verksamhetens
arbete med Total Reward Management och HR strategi.


Journalist Anders Stahlschmidt från TV2
Anders Stahlschmidt, journalist och kommunikationsexpert, står för
ett spännande undervisningsinlägg på fem timmar på den erkända
management utbildningen, Effektiv Kommunikation (EKL).


Företagspsykolog Lene Stephensen
Lene Stephensen är en ny undervisare på Nyudnævnt Leder, NLU. Hon har tidigare
arbetat med ledarutveckling i BRF Kredit, Danfoss, Danske Bank, Novo Nordisk m.fl.
Lene Stephensen är för närvarande psykologisk rådgivare på TV2.


Extern lektor Vibeke Didriksen, Handelshögskolan
Externa lektorn Vibeke Didriksen från Handelshögskolan bidrar med sin
kunskap om organisatoriska processer, kultur och
organisationsstrukturer på HRS utbildningen.


Stine Staffeldt, tdl. personalutvecklingschef på ISS Scandinavia
Ledarskapskonsulten Stine Staffeldt undervisar i HRS/HDR
utbildningarnas första modul om organisationsstruktur och -processer
samt fokuserar på deltagarnas roll som HR ansvariga.


Företagspsykologen Morten Ejlerkov
Företagspsykologen Morten Ejlerskov agerar koordinator samt undervisar i
MasterClass i Psykologi som behandlar psykologins värld och däribland
personlighets- & beteendepsykologi, kommunikation, kognitiv- &
positiv psykologi, gruppsykologi & motivation m.m.


Företagspsykologen Jane Bruun
Jane Bruun undervisar framöver i HRS/HRD utbildningarnas andra modul om
företagspsykologi och kommunikation. Jane Bruun är bl.a. medlem i
Etiknævnet, Dansk psykologförening.


Senior HR Consultant Inge Fahnøe från Oracle
Senior HR Consultant Inge Fahnøe från Oracle står för ett 45 minuters
inlägg på HR Konsult utbildningens fjärde modul som handlar om lön
och kompensation, däribland flexibla individuella löner.


Direktör Per Erik Sørensen från Mercer HR
Per Erik Sørensen är en internationell expert på områden inom
belöningsstrategier och balancerade scorecard och är framöver
permanent som lärare på HR Masters utbildningens andra modul.

Organisationspsykolog Pernille Schrøder från Mercer står för ett
spännande inlägg på HR Konsultutbildningen, modul 4.


Lean Specialist Ulrik S. Christensen, PFA Pension
Ulrik S. Christensen undervisar på Lean Projektledare modul 1 och fokuserar bl.a. på hur
de många Lean-begrepp kan användas i praktiken.


Lean Manager Rikke Cumberland, Arbejdsskadestyrelsen
Rikke Cumberland undervisar i Lean Projektledare, modul 2, och behandlar bl.a. hur
kommunikation och motivation spelar en avgörande roll vid
implementeringen av Lean.


Adjunkt Peter H. Christensen från Handelshögskolan
Peter H. Christensen undervisar framöver på HR Masters utbildningens första modul omkring
de strategiska förutsättningarna och HRM konsekvenser.


Advokatfirman Norrborm og Vinding
Advokat Yvonne Frederiksen och advokat Morten Langer från
Advokatfirman Norrbom og Vinding står för spännande och dynamisk
undervisning i Personaljuridikutbildningen (PJU).


Organisationspsykolog Arne Vestergaard
Arne Vestergaard - organisationspsykolog och konsult - bidrar med sin
ledarskapsmässiga expertis och erfarenheter i Executive Master
Programme (EMP) och Projektledarutbildningen (PLU).


Arbetsmiljöexpert Henning Dons
Som en av de få privata verksamheter i Danmark erbjuder Probana den
lagbaserade och nätbaserade arbetsmiljöutbildningen. Arbetsmiljöexpert
Henning Dons är koordinator på kursdagarna och ser till att deltagarna
uppnår en ordentligt kompetens.


Berlingske Tidende sponsrar PROBANA Business School
Berlingske Tidende sponsrar PROBANA Business School "gå-hjem-møde" för kunder,
kursdeltagare och HR News läsare. Läs mer här.


Cand. Psych., konsult och författare Berit Sander
Företagspsykologen Berit Sander står för HRK-kursdagen som handlar om
medarbetarutveckling och -samtal.


Advokatfirman Norrbom & Vinding
Partner Stephen Bruyant-Langer och partner Christian Jørgensen från
Ray & Berndtson står för fyra timmars undervisning på en av HRK-
kursdagarna angående rekrytering och urval.


Företagspsykolog Camilla Raymond
Företagspsykologen Camilla Raymond är koordinator samt undervisar
i Processkonsultutbildningen (PUK) som avhandlar allt inom
processkonsultation och förändringar i organisationen, däribland
processkonsultens roll, ansvar och uppgifter.


Partner Peter Straadt, AS3
Partner Peter Straadt har stor expertis inom det personalpolitiska
området och undervisar i detta på flera utbildningar. Se bl.a. HRK.


Ph.D. HRM Vibeke Didriksen från Handelshögskolan i Köpenhamn
Vibeke Didriksen fungerar som koordinator på HR Masterns kursdagar.
Utbildningen avhandlar det strategiska fokuset i HR-arbete, bl.a.
hur HR-funktionen kan bidra med värde i relation till organisationens
överordnade strategier.


Företagspsykologen Anne Karin Schmidt
Företagspsykologen Anne Karin Schmidt står för av en HRS kursdagarna
som fokuserar på företagspsykologi och kommunikation, däribland
motivation, konfliktlösning och samtal.


Extern lektor, Ph.D. HRM Per Lindved Madsen
Extern lektor, Ph.D. HRM Per Lindved Madsen på Institutet för
Arbetspsykologi (IOA) på Köpenhamns Handelshögskola bidrar med
kunskap i relation till det strategiska HR-arbetet.


Företagspsykolog och Ph.D Jan Kristensen
Företagspsykolog, Ph.D och adjunkt på Köpenhamns Universitet Jan
Kristensen bidrar med kunskap på Företagspsykologi utbildningen (EPU).


Adjunkt från Handelshögskolan i Köpenhamn Henrik Graham
Adjunkt Henrik Graham från Institutet för Ledarskap, Politik och Filosofi på
Köpenhamns Handelshögskola är koordinator på alla kursdagarna på utbildningen
som handlar om rollbytet från chefssekreterare till mellanchef (MLU).


AS/3 Human Resources
AS/3 Human Resources står för HRK 's sjätte kursdag, som avhandlar
uppsägningar och avgångar. Därutöver har AS/3 bistått med utvecklingen av
casen till modul 6.


Advokatfirman Norrborm och Vinding
Casen på HRK's modul 5 kommer från Norrbom och Vinding som bl.a. står
bakom FAKTA Personalejura, som ges ut på Forlaget Thomson. En advokat från
Norrbom & Vinding står också för HRK utbildningens femte kursdag om
personaljuridik.


Ernst & Young
HR Manager Michael Klaaby från Ernst & Young Global Employment Solutions
står för HRK utbildningens kursdag om lön och kompensation.


Specialrabatter på HR-litteratur och HR-produkter
HRK-deltagare får framöver specialrabatt och särskilda fördelar när de köper
böcker i HR-butiken. Vi har bl.a. en stor kampanjrabatt på alla Børsens
Lederhåndbøger och annan litteratur. Rabatten aktiveras via användarnamn
och lösenord.


Rabatt på HR NEWS
HRK-deltagare får 25 % rabatt på HR NEWS.


LEGO Case på HRK
Case'et på HRK's tredje modul kommer från Lego. Ett spännande case
som verkligen tar pulsen på HRM.


Två nya sponsorer av HRK
HRK sponsras framöver av StepStone och Berlingske Tidende som
önskar att bistå med kunskap och inspiration.


Den engagerade ledaren på HRK
Författaren Marcus Bjørn Kraft står för några av kursdagarna på HRK.
Marcus Bjørn Kraft är medförfattare till bestsellern "Den engagerede
leder" och undervisar i personalpoltik och -administration.

Referenser
 

 

 

  

 
UPP

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com