Mini MBA - Diplomleder   

Bookmark and Share

 

Hér får du en dansk managementuddannelse, en ”mini MBA”, som giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb, som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder.

 

Diplomleder uddannelsen (DIP) er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen er anbefalet af ledere og direktører i landets største virksomheder - se anbefalinger klik her

 

Nyhed: Som deltager på dette hold har du gratis adgang til Mini MBAens kendte økonomimodul, se modulet her

Samt eksportmodul, se modulet her

 

Uddannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste management områder - herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din dagligdag.

 

Uddannelsen har det klare mål at styrke dig i din karriere som leder

og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem

dit kompetenceløft. Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau & indeholder flg.:   

 

Modul 1: Personaleledelse & psykologi

Modulet personaleledelse & psykologi giver dig en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetence- udvikling. Dermed udvikler du dine evner som personaleleder.

 

Herunder:

- Personalepolitik & HR, personaleplanlægning

- Kompetenceudvikling og - styring

- Medarbejderudvikling og lederudvikling

- Motivation og arbejdspsykologi

- Personaleudvikling & HRD

- Medarbejdernes adfærdsmønstre.

- Konflikter og konflikthåndtering

- Organisation, HR & personaleledelse.
- Samarbejdsrelationer og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.

- Gennemførelse af det strukturerede interview

- Spørgeteknik
- Aktiv lytning, kropssprog, - Sprog

- Interviewøvelser

- Positiv psykologi

- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation.

- Mv.

 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag
via online streaming den 30.08.17, kl. 9.00-16.00.

 

Modul 2: Forandringsledelse

Bliv bedre til at angribe forandringer ud fra en praktisk tilgang. Dermed sikrer du, at forandringens momentum ikke løber ud i sandet. Bliv

bevidst om din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamik, psykologi og cyklus.

Modulet sætter fokus på de ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer ifm. forandringer, herunder

 

- Business Process Reengineering.
- Fusioner.

- Forandringsprojekter.

- Forandringsmål.

- Forandringsledelsesværktøjer.


- Forandringsledelse som strategi. 
- Forandringsledelse og -kommunikation.
- Den strategiske forandringsproces.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.

- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse 
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du.
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer

 

- Procesledelse, Lean og facilitering.

- Lean-metoder og værktøjer.
- Leans 5 principper.
- 5s værktøjet.
- Lean-mål og målemetoder.

- Mv.
  
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger,

fusioner samt nedskæringer.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag
via online streaming den 26.09.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 3:  Forretningsudvikling og strategi

Modulet sætter fokus på moderne ledelsesteori og ledelse som selvstændig profession, herunder en overordnet forståelse af, hvordan du arbejder strategisk i den nuværende komplekse markedssituation.

 

Du får udvalgte analyseredskaber til at arbejde med operationel strategi i din hverdag som leder samt indblik i, hvordan du som leder aktivt kan koble din organisations strategi med dine daglige ledelsesopgaver. Herunder:
 

- Lederollen, opgaver og udfordringer.
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Den operationelle strategis ”håndtag”, analyseredskaber, mv.
- Strategisk overblik.
- Medarbejder, kunde, bundlinie.
- Implementering af forretningsstrategien.
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv.

 

- Marketing og sociale medier.

- Kundeorientering og kundestrategi.

- Kundefokuseret ledelse.

- Social media strategi.

 

- Ledelsesmetoder for den erfarne leder.

- Engagement og motivation.
- Evaluering af ledelsesindsatser.
- Målsætnings strategier og -værkstøjer.
- Succes som strateg og leder.

- Mv.

 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag
via online streaming den 30.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 4: Værdiskabende ledelse

Herunder:
- Excellence modellen.
- Den værdiskabende leder.
- Den nye økonomi.
- Metodiske forståelser.
- Strategisk personaleledelse.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Lederens nye roller.
 
Coordinated Management of Meaning.
- CMM-teori.
- Kommunikation og samspil.
- Kommunikation og koordinering.
- Videndeling. Communities of practice.
- Action Learning.
- Team ledelse
- Systemisk organisationsforståelse.
- Optimering af lederens handlerum.
- Forståelse for HRM.
- Gruppedynamik og konflikthåndtering.
- Dilemmalæring og -forståelse.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag
via online streaming den 23.11.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 5: Resultatorienteret ledelse

Herunder:
 
- Belønningsledelse.
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Loyalitetsbaseret ledelse.
- Anerkendende ledelse.
- Transformationsledelse.
- Holistisk ledelse.
 
Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard modellen.
- Centralisering/decentralisering dilemma.
- Kritiske succeskriterier.
- Løbende implementering.
- Effektivitet og lønsomhed.
- Mv.


Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag
via online streaming den 25.01.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 6: Udviklende ledelse

Herunder:

- Ledelse af organisatoriske forandringer.
- Målrettet organisationsudvikling.
- Den lærende organisation.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.

- Communities of practice.
 
Strategisk udvikling:
- Coaching.
- Følelsesmæssig intelligens.
- Stærkere netværk.
- Kreativitet og innovation. R & D.
- Lederens udviklingspsykologi.
- Avanceret samtaleteknik.
- De skjulte kommandoer.
- Kriser og konflikter.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Verbal- og non-verbal kommunikationstræning.
 
Mål og resultater:
- Opfølgning på forretningsstrategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- Personlig handlingsplan.
- Mv.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag
via online streaming den 23.03.18, kl. 9.00-16.00.
  

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 24. april 2018.


Både i e-learning-modulerne og på de virtuelle undervisningsdage sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 

Hvem bør deltage

DIP-uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, fx.

 

- Direktører, ejer-ledere og koncernchefer.

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,

  kundechefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på DIP-uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst
PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Mini MBA - Diplomleder

   

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 

 

 

 

Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

  Betal med Dankort her.

  Betal med Mastercard, Maestro eller Visa her.


   

  Hvem underviser?
  Se her

 


 

PROBANA Business School Kursuskatalog

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

Se video
Hør radiospot
Tip en ven
Download PDF-fil
Tilmeld nyhedsbrev
Find os på Facebook
Følg os på Twitter
Find os på LinkedIn
Følg os på Google+
Se os på YouTube
   
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com