Coach-uddannelsen (COU)

 

Bookmark and Share

 

Det kræver styrke, handling og kompetence at være en god leder, men en dygtig coach bruger først og fremmest sine følelser, sin empati og sin interaktion. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback. At reflektere og motivere sine medarbejdere til at yde det optimale.
 
Coach-uddannelsen, COU®, er baseret på e-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de
mest centrale områder og færdigheder inden for coaching, motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

 

Som et nyt og spændende tiltag, introducerer Probana Business School nu virtuelle undervisningsdage . Dette tiltag skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som nu kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen... Læs med her


Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:  
 

Modul 1: Coaching i teori og praksis

Dette modul giver en teoretisk og praktisk indføring og træning i den grundlæggende, systemiske tænkning og metode inden for coaching.

 

Herunder:
- Coaching som metode og redskab.
- Læringsteorierne og faserne i coaching.
- Muligheder og grænser inden for coaching.
- Forskellen mellem coaching, supervision og mentoring.
- De reflekterende processer, handling og kompetence.
- Ledelsesstil og menneskesyn.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.08.17, kl. 9.00-16.00.

 

Modul 2: Kommunikation og coaching

Den systemisk arbejdende coach skal kunne føre en professionel, empatisk og meningsfuld dialog og derved skabe forståelse. På dette modul sættes fokus på den systemiske kommunikationsteori, dilemma-forståelse og den narrative (historiefortællende) arbejdsmetode.

Herunder:
- Verbal og non-verbal kommunikationstræning.
- Samarbejdsrelationer, dynamik og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.
- Appreciative inquiry, vanskelige samtaler og dialog.
- Storytelling - narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Positiv psykologi.
- Dilemmalæring og -forståelse.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.09.17, kl. 9.00-16.00.

  

Modul 3: Lederen som coach

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, som er væsentlige for at kunne fungere optimalt som coach.

Herunder:
- Coach'ens rolle, ansvar og opgaver.
- Den "hår"fine balance og disciplin.
- Individuel coaching, self coaching og
coaching af grupper, teambuilding, osv.
- Lederens styrke, kreativitet og empati.
- Learning by doing. 
- Lederens forståelse, egen udvikling og fremtræden.
- Engagerede og selvkørende medarbejdere.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.10.17, kl. 9.00-16.00.

 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 20. november 2017.


Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om - og forståelse for - de psykologiske processer, der udvikler lederen som coach, organisationen og medarbejderne.
 
Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte refleksioner over medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man selv kan prioritere, strukturere og træne sine egne kommunikations- og samarbejdsevner - til gavn både privat og på arbejde.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Coach-uddannelsen er målrettet ledere, personaleansvarlige, konsulenter og medarbejdere, der arbejder med mennesker.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen skal du have adgang til en PC med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

 

 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

Coach-uddannelsen (COU)

   

Navn

*

Titel

*

Virksomhed

*

Adresse

*

Post #

*

By

Telefon

Fax

E-mail

*

Kommentarer

 

 

 

* Obligatorisk information

   

Hvem underviser?
Se her

 


 

Kontakt IFP

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 39 65 88 22.

   

 
 

 

Tip en ven

  

Download pdf-fil 

  Brugernavn:
  Password:
 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com